Nieuwbouw sporthal aan Sportweg in Haarlem-Noord

  • 8 januari 2020

De huur van de Beijneshal in Haarlem Centrum is opgezegd. Daarom is een nieuwe sporthal nodig. In Haarlem-Noord wordt de nieuwe sporthal gebouwd tussen de achterkant van Het Schoter en woonflat ‘Parksight’. De nieuwe sporthal moet geschikt zijn voor topsport volleybal en voor het onderwijs. Om de bouw mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Het college van burgemeester en wethouders gaf het ontwerp bestemmingsplan voor de sportweg vrij voor inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan Sporthal Sportweg ligt van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari 2020 ter inzage. U kunt dan een zienswijze (een positieve of negatieve reactie) indienen op het ontwerp.

Bekijk het ontwerp bestemmingsplan (onder agendapunt 7).

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien in de publiekshal aan de Zijlvest 39. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 11.00 en 16.00 uur een afspraak maken en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Let op: alle zienswijzen en namen worden openbaar zodra de gemeenteraad een besluit neemt over het definitieve plan, iedereen kan ze dan zien. Wilt u niet uw naam erbij? Laat ons dat weten bij uw zienswijze. Reageren kan op de volgende manieren:

Op uw zienswijze moet staan uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerp bestemmingsplan.

Projectpartners

  • VC Spaarnestad: Volleybal Club Spaarnestad moet uiterlijk in de zomer van 2021 de Beijneshal in Haarlem Centrum verlaten.
  • Het Schoter: door de ontwikkeling van het leerlingenaantal is een capaciteitsuitbreiding van lokalen en bewegingsonderwijs van Het Schoter noodzakelijk. Het schoolbestuur is opdrachtgever voor de uitbreiding van Het Schoter. Naast de nieuwe sporthal wordt ook fietsparkeren mogelijk gemaakt op het terrein (ongeveer 1200 stuks). Hiervoor is geen ruimte op het perceel zelf, dus er komt een fietsenkelder.

Meer informatie

Deze locatie is onderdeel van de ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan. Kijk voor meer informatie over het project op www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal.