Nieuw hotelbeleid voor gemeente Haarlem

  • 21 december 2018

Elk jaar komen er meer bezoekers naar Haarlem. Er komen hotelkamers bij en de particuliere vakantieverhuur, zoals Airbnb, groeit flink. Gemeente Haarlem heeft hiervoor nieuw beleid gemaakt. Op 15 januari organiseert de gemeente een inloopavond om meer te vertellen over dit nieuwe beleid.

Nieuwe hotels zijn welkom, maar wel meer regie en invloed

Gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat nieuwe hotels zich kunnen vestigen. Ook willen we controle houden op de groei van de omvang, kwaliteit en spreiding van de hotels. Met het nieuwe beleid kan de gemeente beter beoordelen wat de meerwaarde van een nieuw hotel voor de stad is. Daarnaast wil de gemeente mogelijke overlast kunnen tegengaan, ook bij particuliere vakantieverhuur. Bewoners hebben met het nieuwe beleid meer invloed op de vestiging van nieuwe hotels dan voorheen.

Inloopavond nieuw beleid

Op 15 januari 2019 zijn geïnteresseerden tussen 18.00 en 20.00 uur welkom op de Gedempte Oude Gracht 2, Gemeente Haarlem, gebouw Zijlpoort (voormalig Postkantoor). Het beleid wordt dan verder toegelicht.

Reageren op het beleid

Het is mogelijk voor Haarlemmers om hun mening te geven op nieuw beleid. U kunt op de inloopavond zelf en daarna tot 1 maart 2019 een reactie geven op het beleid. U kunt reageren via e-mail (slandwier@haarlem.nl) of per brief aan de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. A. Jansen.

Lees online het hotelbeleid (pdf, 1.5 MB) en het collegebesluit (pdf, 711 kB).

Inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve hotelbeleid. Zodra dit en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedereen die een reactie heeft gegeven hierover bericht. Het definitieve beleid wordt ook op de website van de gemeente Haarlem geplaatst.

Let op! uw naam wordt gepubliceerd
De beantwoording van de reacties wordt als onderdeel van het definitieve beleid op onze website geplaatst. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam? Vermeld dit dan bij uw reactie.