Nieuw beleid voor alternatief personenvervoer

  • 14 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor alternatief personenvervoer. Hiermee wordt het mogelijk om te sturen op het aanbod aan nieuwe ideeën. Met het nieuwe beleid kiest de gemeente voor kwaliteit en duurzaamheid. Inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Zo is het maximale aantal voertuigen naar beneden aangepast, om de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken.

Nieuw verschijnsel, nieuwe regels

Alternatief personenvervoer is het aanbieden van personenvervoer tegen betaling, op bepaalde momenten. Dit kan in een vaste route langs toeristische bezienswaardigheden of in een aangewezen gebied. Voorbeelden hiervan zijn TukTuk’s, Hop on Hop off vervoer en fietstaxi’s.
Alternatief personenvervoer is redelijk nieuw in Haarlem en kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de levendigheid in de stad. Eerder waren er geen regels op van toepassing. Met het nieuwe beleid stelt de gemeente eisen aan onder andere afmeting, verschijningsvorm en duurzaamheid. Er geldt een pilotperiode van 4 of 5 jaar afhankelijk van het soort vervoermiddel. Daarna vindt een evaluatie plaats.

Taxi’s en openbaar vervoerlijnen zijn geen onderdeel van alternatief personenvervoer. Ook ideële en sociale vervoerders zoals Zoefzoef en Regiorijder, aanvullend vervoer vanuit de WMO, deelfietsen en andere individuele fietsverhuur vallen niet onder alternatief personenvervoer.

Toeristische Koers

In het najaar van 2019 is de gemeente gestart met de participatie voor de Toeristische Koers. Een goede balans tussen wonen, werken en recreëren staat hierin centraal. De nieuwe beleidsregels voor alternatief personenvervoer bieden hierbij voldoende ruimte voor groei op de korte termijn, maar geven ook de mogelijkheid om wildgroei of mogelijke overlast te beperken.

Inspraak

De beleidsregels zijn gemaakt samen met verschillende (landelijke) organisaties op het gebied van verkeer en vervoer en recreatie, wijkraden, culturele instellingen, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Haarlemse binnenstad. Daarna is er een inspraakperiode geweest. De reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen.Zo is het maximale aantal voertuigen naar beneden aangepast, om de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Er worden maximaal 6 fietstaxi’s toegestaan, 4 Tuk Tuk’s en één Hop on Hop offbusje. Daarnaast worden afspraken gemaakt met ondernemers die georganiseerde fietstours aanbieden met de bedoeling om de autoluwe binnenstad te ontlasten.
De nieuwe regels worden aan de raad voorgelegd om in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen.

Bekijk het nieuwe beleid (agendapunt 3).