Nesten eikenprocessierups gevonden in Haarlem

  • 2 juli 2019

Spaarnelanden heeft verschillende nesten van de eikenprocessierups gevonden in Haarlem. Deze zaten in 17 eiken op de A. Hofmanweg in industriegebied de Waarderpolder. Spaarnelanden heeft in opdracht van gemeente Haarlem alle nesten verwijderd.

De nesten zijn eind juni gevonden naar aanleiding van een melding. De vondst van de nesten komt niet onverwacht. Het is bekend dat de eikenprocessierups explosief toeneemt in het hele land en vorig jaar is de rups al aangetroffen in Haarlem. Ook voert Spaarnelanden jaarlijks een onderzoek uit naar de mogelijke aanwezigheid van de rups bij eiken in de openbare ruimte. Uit deze onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van de eikenprocessierups toeneemt.

Verwijderen nesten

Spaarnelanden heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om de nesten te verwijderen. Het bedrijf is op dinsdag 25 juni 2019 direct gestart en alle nesten zijn inmiddels weggehaald. Als er een nieuw nest gevonden wordt zet Spaarnelanden hier zo snel mogelijk een lint bij met daarop ‘eikenprocessierups’.

Gezondheidsklachten door de rups

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen voor mensen erg vervelend zijn. De pijlvormige haartjes hebben kleine weerhaakjes die de oppervlakkige lagen van de huid, ogen en bovenste luchtwegen kunnen binnendringen. Daarbij komen stoffen vrij die reacties oproepen die lijken op allergische reacties. De klachten kunnen bestaan uit jeuk en huiduitslag, ademnood en zware oogirritaties. Ze kunnen worden veroorzaakt door direct contact met de huid, maar ook door brandharen die met de wind zijn meegevoerd. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Het is belangrijk dat men een nest te allen tijde met rust laat en een locatie van een nest zoveel mogelijk vermijdt.

Melden eikenprocessierups

Komt u langs een gemeentelijke weg een eikenboom tegen met de eikenprocessierups? Laat het nest met rust en meld dit bij de gemeente Haarlem. Dit kan via de website of telefoonnummer 14 023.

Kijk voor meer informatie op www.spaarnelanden.nl/inwoners/bomen/eikenprocessierups.