Mobiliteitsstudie Orionzone en klankbordgroep

  • 19 juli 2019

Wat betekenen de mogelijk toekomstige veranderingen in de wijk voor het auto- en fietsverkeer in de Orionzone? In de periode juni – augustus 2019 wordt er een mobiliteitsstudie gedaan voor de zone. Dat betekent dat we bijvoorbeeld kijken of er wachtrijen ontstaan bij kruisingen of juist niet. Hoe druk het is en op welke tijdstippen. Wat gevaarlijke verkeerspunten kunnen zijn. En wat geschikte oplossingen zijn.

Adviesbureau Mobycon voert deze studie uit als externe en onafhankelijk partij. Ook is er een klankbordgroep verkeersonderzoek die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden. De klankbordgroep zorgt ervoor dat de ervaring van wijkbewoners meeweegt in de studie. Zij verwoordt de vragen en zorgen die leven onder omwonenden en denkt mee over oplossingen voor ervaren verkeersknelpunten. De eerste bijeenkomsten waren op 28 juni en 16 juli. Benieuwd? Eind augustus verwachten we de resultaten van de mobiliteitsstudie en het advies vanuit de klankbordgroep te delen op www.haarlem.nl/orionzone en via de nieuwsbrief.

De mobiliteitsstudie richt zich onder meer op de onderwerpen waarover wijkbewoners hun zorgen hebben uitgesproken. Een onderdeel daarvan is de hoeveelheid verkeer en de capaciteit van het netwerk (hoeveel verkeer kunnen de wegen en kruispunten verwerken?). Voor dit onderdeel gebruikt de mobiliteitsstudie het regionale verkeersmodel, dat is gebaseerd op voldoende actuele tellingen. Daarom is er geen bezwaar om de verkeersstudie uit te voeren in de zomerperiode.

Contact klankbordgroep

Heeft u een vraag of opmerking voor de klankbordgroep? Via verkeer@sinnevelt.nl kunt u de leden van de klankbordgroep bereiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Orionzone op www.haarlem.nl/orionzone.