Meldpunt Toeslagenaffaire

  • 2 juni 2021

Gemeente Haarlem heeft een meldpunt gedupeerden kinderopvangtoeslagen ingericht. Dit meldpunt is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023. Als u zegt dat u belt voor het meldpunt kinderopvangtoeslagen, wordt u (op werkdagen) binnen 24 uur teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen met uw vraag: toeslagenaffaire@haarlem.nl. Denkt u aan het vermelden van uw telefoonnummer?

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom wonen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Heeft u zich al gemeld?

De Belastingdienst heeft aangegeven dat in Haarlem 151 ouderparen gedupeerd zijn. De Belastingdienst mag vanwege privacywetgeving de contactgegevens van deze mensen niet doorgeven. En dus kan de gemeente pas helpen als gedupeerden zichzelf melden.

Deze ouders kunnen zich nog steeds melden bij de gemeente. De gemeente heeft geld gekregen om de komende drie jaar ouders te ondersteunen. Dit toegezegde bedrag is niet het geld waarmee de Belastingdienst de ouders compenseert of ontstane schulden kan oplossen. De Belastingdienst zelf – en dus niet de gemeente - keert de compensatie  uit aan de gedupeerde ouders. De gemeente kan ouders wel te woord staan over de problemen waarin ze terecht zijn gekomen door de Toeslagenaffaire. Waar mogelijk kan de gemeente u hulp bieden of begeleiden naar instanties of organisaties die u verder kunnen helpen.