Meer openbare toiletten in Haarlem in HogeNood app

  • 6 februari 2020

Hoge nood? Dan kunt u met een speciale app een openbaar toilet in de buurt vinden. Het afgelopen jaar zijn er in Haarlem 22 nieuwe plekken toegevoegd aan deze HogeNood app.

Voor een deel gaat het om gemeentelijke toiletten die al door iedereen te gebruiken waren. Dat was niet altijd bekend. Door ze toe te voegen in de app, zijn ze beter te vinden.

Daarnaast heeft de gemeente samen met de horeca en (culturele) instellingen gekeken of er extra toiletten opengesteld konden worden voor bezoekers. Zo is het toilet in de fietsenstalling Smedestraat nu ook voor iedereen toegankelijk. Andere nieuwe plekken in de app zijn bijvoorbeeld Museum Haarlem, het politiebureau aan de Koudenhorn, het Provinciehuis, het Noord-Hollands Archief en de vestigingen van de bibliotheek in het Centrum, Schalkwijk en Haarlem Noord.

Koninklijke Horeca Nederland en Centrum Management Haarlem helpen mee om meer toiletten bij (horeca)ondernemers voor iedereen open te stellen.

De app HogenNood is gratis te downloaden voor iPhone en Android smartphones. Voor Android kan dat via de Play Store en voor iPhones via de App Store.

.Bekijk hier meer informatie over de app