Masterplan verbetering openbaar gebied Meerwijk

  • 2 juli 2020

Het college van B en W heeft het Masterplan IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk) vastgesteld voor besluitvorming door de gemeenteraad. Het plan geeft aan hoe de openbare ruimte in Meerwijk de komende jaren opnieuw wordt ingericht.

Masterplan 

Het ontwerp in het Masterplan is erop gericht zoveel mogelijk de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Er komen zoveel mogelijk bomen en groen en de bestrating en asfalt wordt teruggebracht tot ongeveer een derde van wat er nu ligt. Hierdoor kan tijdens hevige regenval het water worden opgevangen op straat, in het groen en in de brede bermen van sloten. Brede asfaltstraten worden vervangen door verkeersveilige smallere straten met eenrichtingsverkeer. Hierdoor is er ruimte voor meer groen en bomen. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongeveer hetzelfde. Parkeren kan namelijk ook aan de randen van de buurtjes. Die liggen op loopafstand en worden sociaal veilig ingericht. Meerwijk krijgt een netwerk van verkeersveilige voet- en fietspaden. 

Digitale presentatie

In 2019 zijn verschillende werksessies georganiseerd met ongeveer 40 bewoners uit de wijk en heeft de campagne MijnMeerwijk in totaal 432 idee├źn en reacties uit de wijk opgeleverd. Door de coronamaatregelen kon er geen presentatie worden gegeven van de plannen voor de wijk. Hiervoor is nu een digitale presentatie gemaakt die de kijker meeneemt in het hele proces van het opstellen van het Masterplan. De presentatie kunt u zien op www.haarlem.nl/mijnmeerwijk

Hoe nu verder 

De gemeenteraad neemt in september een besluit over het masterplan. Daarna maakt de gemeente een voorlopig ontwerp waarbij bewoners en belanghebbenden worden betrokken. Als dit voorlopig ontwerp klaar is, wordt het officieel ter inzage gelegd en kan er inspraak plaatsvinden. 

Achtergrond project

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En de gemeente wil het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing wordt Meerwijk voorbereid op de toekomst. Er komen meer en heftige buien en ook langere droge periodes. Daarom wil de gemeente regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan en gezondheid te bevorderen, is het plan meer groen en water aan te leggen en minder asfalt en tegels. Naast dit project loopt ook het project warmtenet. Als de weg toch wordt opengebroken, geeft dat de kans om warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open. Een warmtenet kan een betaalbaar en comfortabel alternatief zijn voor aardgas. 

www.haarlem.nl/ivorim
www.haarlem.nl/warmtenet-schalkwijk