Luister mee met de gemeenteraad op 29 en 30 juni

  • 22 juni 2022

Woensdag 29 en donderdag 30 juni zijn er 2 raadsvergaderingen. U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Ze zijn ook live te volgen.

Leden van de gemeenteraad

  • Woensdag 29 juni: 19.30 uur reguliere raadsvergadering: Laatste vergadering van het huidige college. De agenda staat binnenkort op de website van het gemeentebestuur
  • Donderdag 30 juni: 19.30 uur extra raadsvergadering: In deze vergadering ligt het coalitieakkoord ter bespreking en gaat de raad over tot benoeming van de kandidaat-wethouders

U bent van harte welkom om bij de raadsvergaderingen aanwezig te zijn. Als de publieke tribune vol is dan kunt u vanuit de naastgelegen ruimte, de Refter, de vergadering volgen. De vergaderingen zijn ook live te volgen via haarlem.notubiz.