Koninklijke onderscheiding voor Hans Boutellier

  • 10 oktober 2019

De heer J.C.J. (Hans) Boutellier (66) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn verdiensten voor de visie- en beleidsontwikkeling op de terreinen van veiligheid, justitie, integratie en openbaar bestuur. Burgemeester Jos Wienen van Haarlem, de woonplaats van Hans Boutellier, reikte hem donderdag 10 oktober de bijbehorende versierselen uit.

Hans Boutellier is sinds 2003 verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Deze organisatie doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Boutellier was van 2003 tot 2014 algemeen directeur en sindsdien wetenschappelijk directeur van dit onderzoeksinstituut. Hij droeg inhoudelijk bij aan tientallen onderzoeksprojecten rond maatschappelijke thema's vanuit een moreel perspectief: sociale orde, openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Sinds 2016 is Hans Boutellier daarnaast in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder bekleedde hij bij die faculteit de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap en de bijzondere leerstoel Politie en veiligheidsstudies.

Naast deze hoofdfuncties is Hans Boutellier voorzitter van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies bij het Nederlands Jeugdinstituut. Hij was eerder voorzitter van de verkenningscommissie in het hoger sociaal agogisch onderwijs en lid van de Raad van Advies van de Politieacademie. Hans Boutellier was verder onder meer hoofdredacteur van de tijdschriften Psychologie en maatschappij en Justitiële verkenningen. Hij verzorgde honderden publicaties, wetenschappelijk maar ook populair. Op basis daarvan gaf hij vele lezingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.

De uitreiking vond plaats op donderdag 10 oktober in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, na de afscheidsrede van Hans Boutellier ter gelegenheid van zijn pensionering.