Komende jaren meer sociale en duurzame woningen

  • 22 februari 2022

Gemeente Haarlem, drie grote corporaties en de huurdersorganisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt voor de komende vier jaar. Er komen meer sociale huurwoningen en het streven is om woningen met een slecht energielabel versneld te verbeteren.

Alle partijen gaan werken aan verdere groei van het aantal sociale woningen in de stad. Tussen 2022-2025 komen er 600 woningen bij en tussen 2026-2030 nog eens 1300. En die komen ook in die wijken van de stad, waar nu nog weinig sociale huurwoningen zijn. Maar corporaties en gemeente hebben in deze wijken weinig grond. Om toch in de hele stad sociale huurwoningen te kunnen bouwen, wil de gemeente dat projectontwikkelaars bij nieuwe woningbouwprojecten veertig procent sociale huur en veertig procent middelduur bouwen. In Haarlem West is het verplichte percentage zelfs vijftig procent.

Naast nieuwbouw en renovatie wil de gemeente in wijken met veel sociale woningbouw, de samenwerking met de corporaties en huurders op het gebied van veiligheid en leefbaarheid voortzetten en versterken.

Passende huisvesting voor ouderen

Voor de groeiende groep ouderen in Haarlem zijn afspraken gemaakt met de Stadsdeal Ouderenhuisvesting. Onderdeel hiervan is de komende jaren intensiever samen te werken met corporaties en zorgaanbieders. Dit moet leiden tot meer en passende huisvesting voor deze doelgroep. 

Verbeteren woningen met slechte energielabels

Er is ook afgesproken dat er een plan van aanpak komt om woningen met slechte energielabels sneller te verbeteren. Dit is belangrijk, want dan worden de energielasten voor de bewoners lager.