Kansen voor kinderen

  • 2 februari 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een radiocampagne gestart over kinderen in armoede. De campagne wijst ouders met een laag inkomen op de mogelijkheden voor ondersteuning voor hun kinderen.

Minister Jetta Klijnsma heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten.In Haarlem zijn meerdere regelingen voor Haarlemmers met een krappe beurs. Daaronder vallen ook de regelingen voor kinderen. Er is de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles, voor kinderen die aan sport of cultuur willen doen, is er het sport- en cultuurfonds en er is de peuterspeelzaalregeling. Verder biedt de HaarlemPas ook aan kinderen een aantal voordelen en kortingen.