Inspraak Voorlopig Ontwerp Dreefzicht

  • 20 januari 2021

Het Voorlopig Ontwerp (VO) Dreefzicht ligt ter inzage van 18 januari tot en met 28 februari 2021. Gedurende zes weken kan iedereen een reactie geven op het voorlopig ontwerp.

Vanwege alle coronamaatregelen is er geen informatieavond. Er staat een videopresentatie op www.haarlem.nl/dreefzicht, waarin wordt uitgelegd wat de wijzigingen zijn ten opzichte van een eerdere VO en hoe het proces verder verloopt.

Maandag 25 januari en dinsdag 2 februari kunnen mensen online vragen stellen. Op www.haarlem.nl/dreefzicht staat een link waar men zich kan inschrijven.