Inspraak randvoorwaarden Spaarne Gasthuis

  • 13 februari 2019

Het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk vernieuwt binnen de aankomende 10 jaar. Het huidige vastgoed voldoet op de middellange termijn niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt. Het Spaarne Gasthuis wil daarom een nieuw ziekenhuis realiseren naast de huidige locatie. Om het gebied zo goed mogelijk te benutten worden ook woningen met parkeerplaatsen binnen het plangebied gerealiseerd.

Inloopavond

De gemeente Haarlem organiseert op dinsdag 26 februari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in het Spaarne Gasthuis, locatie Boerhaavelaan 22 (graag melden bij de receptie bij de hoofdingang). Omwonenden en belangstellenden kunnen binnenlopen. De gemeente en het Spaarne Gasthuis zijn aanwezig om de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en de procedure toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Inspraak

De gemeente Haarlem, het Spaarne Gasthuis en Pré Wonen vinden het belangrijk om te horen wat u van de plannen vindt. U kunt inspreken tot 18 maart 2019. De Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en de procedure over hoe in te spreken zijn te vinden op www.haarlem.nl/ontwikkeling-spaarne-gasthuis.