Inspraak Cultuurplan 2022-2028 van start

  • 19 augustus 2021

Het college van B en W heeft een nieuw concept Cultuurplan voor Haarlem vastgesteld. Alle belanghebbenden kunnen gedurende zes weken tot en met 30 september een reactie geven.

Foto: Jos van den Broek

Een culturele basisinfrastructuur

Nieuw in het concept Cultuurplan is het benoemen van een culturele basisinfrastructuur. De instellingen die hierin zitten vormen het fundament van de Haarlemse kunst en cultuur en ontvangen structurele, meerjarige subsidies. Wethouder Meijs: “Haarlem is een stad met een geweldige culturele rijkdom die voor zowel inwoners, bezoekers als de stad zelf, van grote waarde is. Voor de komende periode moeten we koesteren wat we hebben en de culturele sector, die het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren heeft gehad, beschermen.”

Projecten realiseren met programmasubsidie

Wethouder Meijs wil naast het toekomstbestendig maken van bestaande instellingen, samen met de sector een stapje extra doen om te zorgen dat cultuur ook verbindt in de wijken, dat kinderen worden geïnspireerd en dat cultuurmakers meer kansen krijgen. “Dat is geen gemakkelijke opgave maar ik wil de ambitie houden.” Het nieuwe concept Cultuurplan moet cultuurmakers de kans geven om projecten te realiseren met programmasubsidie. Meijs: “Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om het budget voor corona noodsteun in te zetten voor de invoering van deze nieuwe subsidievorm”.

Inspreken?

De inspraakperiode loopt tot en met 30 september. Tijdens deze periode kunnen Haarlemmers en andere belanghebbenden een reactie geven op het concept Cultuurplan via het formulier op www.haarlem.nl/cultuurplan.

De commissie Ontwikkeling vergadert op 2 september over het concept Cultuurplan. Eind 2021 stelt de raad het definitieve plan vast.