Informatieavonden omleidingen en werkzaamheden Rijksstraatweg

  • 7 januari 2020

Tussen februari en juli 2020 vinden er werkzaamheden plaats op verschillende kruisingen van de Rijksstraatweg. Deze werkzaamheden hebben belangrijke gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de Rijksstraatweg. Omwonenden gaan ook overlast ondervinden van de werkzaamheden.

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan een betere busverbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan veiligere kruisingen voor fietsers en voetgangers. Om dit te realiseren vinden er werkzaamheden plaats op verschillende kruisingen van de Rijksstraatweg. Tussen februari en juli 2020 vinden de omvangrijkste werkzaamheden plaats.

Informatieavonden op 20, 21 en 23 januari 2020

Om Haarlemmers over de werkzaamheden en omleidingen te informeren organiseert gemeente Haarlem samen met aannemer Compeer Infra, Ingenieursbureau Witteveen + Bos en Connexxion 3 inloopbijeenkomsten.

  • Maandag 20 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Bibliotheek Zuid Kennemerland, Planetenlaan 170 
  • Dinsdag 21 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Woonzorg Johan Limpershof, Johan Limpersplantsoen Haarlem (beste bereikbaar via Jan Campertstraat) 
  • Donderdag 23 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, De Schakel, Pijnboomstraat 17 

Op de bijeenkomst van 23 januari is er extra aandacht voor de werkzaamheden bij de kruising Rijksstraatweg / Zaanenlaan / Zaanenstraat. Deze werkzaamheden starten vrij snel na de informatiebijeenkomsten en zijn ingrijpender dan de werkzaamheden aan de meeste andere kruisingen. Voor de werkzaamheden op de kruising Jan Gijzenkade zal in maart nog een specifieke bijeenkomst worden georganiseerd.

Werk aan diverse kruisingen Rijksstraatweg

Tussen februari en juli 2020 zal een éénrichtingsregeling gelden bij de kruising waaraan op dat moment gewerkt wordt. Doorgaand verkeer in zuidelijke richting (richting het station) kan de afzettingen gewoon passeren. Doorgaand verkeer in noordelijke richting moet omrijden via de Spaarndamseweg en de Vondelweg. Lokaal verkeer rondom de kruising zal rekening moeten houden met afzettingen en lokale omleidingsroutes. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen de werkzaamheden passeren.

Februari – maart 2020: kruising Zaanenlaan / Rijksstraatweg

Maart 2020 – Juni 2020: kruisingen Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg en Minahassastraat / Rijksstraatweg

Juni 2020: kruising Generaal Spoorlaan & Tesselschadeplein / Rijksstraatweg (Marsmanplein)

Juli 2020: kruising Muiderslotweg / Rijksstraatweg

Meer informatie

Op de pagina haarlem.nl/hov-noord staat alle informatie over de werkzaamheden en de planning.