Hotel Raecks tijdelijke opvang dak- en thuislozen

  • 18 februari 2021

De gemeente Haarlem heeft onlangs Hotel Raecks aan de Raaks 1 in gebruik genomen als tijdelijke locatie voor maatschappelijke opvang aan de Wilhelminastraat. Het gaat hier niet alleen om een nachtopvang, maar om een 24-uursverblijf. De dependance blijft open tot uiterlijk 1 augustus.

In eerste instantie was Hotel Raecks er vooral om tijdens de strenge vrieskou mensen naar binnen te halen, die nog steeds geen gebruikmaken van opvangvoorzieningen. Vanwege de coronacrisis is er besloten tot verlenging.

De coronacrisis heeft impact op dak- en thuislozen. In de vaste opvanglocaties is niet genoeg plek om iedereen op te vangen. Vanwege de 1,5 meter maatregel is het ook niet mogelijk om het aantal plekken in de vaste locaties uit te breiden. De aanhoudende coronamaatregelen zorgen ervoor dat de extra opvangplekken langer nodig zijn.

Om bovengenoemde reden is besloten de opvang in Hotel Raecks te verlengen tot uiterlijk 1 augustus 2021. Er wordt voorzien in begeleiding, toezicht en beveiliging, vergelijkbaar met de organisatie zoals bestaat binnen de opvangvoorziening aan de Wilhelminastraat.