Hoe gaat het met de Orionzone?

  • 1 juli 2020

Het is alweer even geleden dat u informatie van de gemeente kreeg over de ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan in Haarlem-Noord. Dit betekent niet dat er in uw buurt niks gebeurt. Voor enkele projecten in de zone is de voorbereiding gestart. Maar voor de ontwikkelzone zelf worden werkzaamheden nog niet of langzamer opgestart. Andere ontwikkelzones in Haarlem krijgen nu voorrang.

Er is nog steeds een tekort aan woningen in Haarlem. Het doel van de gemeenteraad om 10.000 woningen te bouwen tot en met 2025 is niet veranderd. In Haarlem zijn 8 ontwikkelzones aangewezen waar woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente heeft onvoldoende tijd en capaciteit om deze 8 zones op hetzelfde moment te ontwikkelen. Het college heeft ervoor gekozen te starten met de zones Europaweg (in Schalkwijk), Oostpoort (in Haarlem-Oost) en Zuid-West. Bekijk dit besluit van 23 juni 2020 (onder agendapunt 8).

Volg projecten in de Orionzone

Er worden enkele projecten in de ontwikkelzone Noord voorbereid. De projecten worden uitgevoerd binnen de grenzen van de vastgestelde ontwikkelvisie. U wordt door het projectteam geïnformeerd als een project in het gebied start.
Actuele informatie van een project vindt u op een aparte projectpagina: www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-noord. U vindt daar nu al de volgende projectpagina’s:

• Sportweg nieuwsbouw sporthal: www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal
• Planetenlaan 168 kinderdagverblijf Op Stoom: www.haarlem.nl/planetenlaan-168-kinderdagverblijf-op-stoom
• Turnhal HLC: www.haarlem.nl/turnhal-hlc.

Tijdens het maken van de ontwikkelvisie voor de Orionweg-Planetenlaan werd gesproken over een plan voor een nieuwe inrichting van de Planetenlaan. Deze nieuwe inrichting is op de lange termijn nog steeds een optie, maar de komende jaren worden hiervoor geen plannen opgestart. Een nieuwe inrichting van deze belangrijke straat is een project dat als laatste opgestart wordt. Op die manier sluit de Planetenlaan het beste aan bij omliggende projecten en straten die de komende jaren eerst aangepakt worden.  

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven wat er in Haarlem-Noord gebeurt? U kunt u abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail (selecteer Haarlem-Noord). Deze nieuwsbrief wordt elke vrijdag verstuurd met informatie over ontwikkelingen bij u in de buurt.

Meer informatie

Op www.haarlem.nl/orionzone vindt u achtergrondinformatie van wat er al is gedaan voor deze ontwikkelzone. Op deze pagina wordt nieuwe informatie toegevoegd als die er is.