Haarlems college legt Regionale Energiestrategie voor aan raad

  • 29 april 2021

Het Haarlems college heeft ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Noord-Holland Zuid (NHZ). In dit document staat beschreven hoe en waar in de regio duurzame elektriciteit (zon en wind) kan worden opgewekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gemaakt kunnen worden. Het document wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Duurzame energie opwekken doen we samen; veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente stimuleert dit met advies en groepsaankopen en verduurzaamt zelf ook de komende jaren de eigen panden. Ook in de openbare ruimte wordt naar slimme oplossingen gezocht om energie op te wekken, zoals op parkeerterreinen en in gebieden rondom de stad.

Optimale oplossingen

Afgelopen twee jaar zijn verschillende onderzoeken gedaan en bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd over zonne- en windenergie in de regio. Dit heeft geresulteerd in 32 zoekgebieden. Deze zoekgebieden kunnen meer wind- en zonne-energie opwekken dan de ambitie van de regio. Dit geeft dit ruimte om in de verdere uitwerking van de plannen op zoek te gaan naar de meest optimale oplossingen. De RES zal tot 2025 nog twee keer opnieuw bekeken worden. In deze periode kunnen er zoekgebieden bijkomen en afvallen.

Zoekgebieden in Haarlem

Voor Haarlem liggen zoekgebieden aan de oostzijde van de Waarderpolder - een zoekgebied voor wind en zon - en op de plassen in Schalkwijk voor drijvende zonnepanelen. Op Schoteroog zijn al initiatiefnemers actief met kansrijke projecten. Zij gaan de komende periode in gesprek met betrokkenen om zorgvuldig verder te kunnen ontwikkelen. Voor de plassen in Schalkwijk starten op dit moment geen concrete projecten. Zonnepanelen inpassen op water staat nog in de kinderschoenen.

De wijkraden van Schalkwijk zien de noodzaak voor het opwekken van duurzame energie, maar het vraagt meer tijd om een plan te maken waarbij recreatie, natuurbeleving en ecologie allemaal een plek krijgen. Bij RES 2.0 wordt daarom opnieuw een inschatting gemaakt. Samen met de gemeente willen de wijkraden zoveel werk maken van zon op daken van huizen, bedrijven en VvE’s, dat het niet nodig zal blijken om de plassen op een later moment nog te overwegen.

Meer informatie

Meer over de Regionale Energie Strategie leest u op www.haarlem.nl/regionale-energie-strategie. Op 28 april was er een online informatieavond over de keuzes die de regio maakt. Heeft u deze bijeenkomst gemist? Bekijk dan de uitzending online terug.