Haarlem voert opkoopbescherming in

  • 30 december 2021

Per 1 februari 2022 treedt in Haarlem de opkoopbescherming in werking. Dat is op 23 december besloten door de gemeenteraad.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs (Wonen): “De opkoopbescherming gaat gelden in heel Haarlem. Met deze maatregel hebben we meer grip op de woningmarkt en bieden we koopstarters op de woningmarkt  en mensen met een middeninkomen meer kansen op een betaalbare woning.”

De opkoopbescherming geldt voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 389.000. Voor koopwoningen die na 1 februari 2022 worden aangekocht (bepalend is het moment van inschrijven in het kadaster) moet voor verhuur een vergunning worden aangevraagd. De vergunningen zullen in principe alleen verleend worden voor specifieke situaties: verhuur aan eerste- en tweedegraads familieleden, tijdelijke verhuur tot 12 maanden, verhuur van woningen verbonden aan een bedrijfspand, en verhuur door corporaties.

Dit is een maatregel die het in principe verboden maakt om koopwoningen aan te kopen en vervolgens te verhuren. Het doel van de maatregel is om de aankoop van goedkope en middeldure koopwoningen door investeerders tegen te gaan, zodat er meer van deze woningen beschikbaar blijven voor starters op de woningmarkt. 

Nieuwe huisvestingsverordening

De opkoopbescherming is onderdeel van de nieuwe huisvestingsverordening die de raad heeft vastgesteld. In de huisvestingsverordening staan de regels voor oa de verdeling van (betaalbare) huurwoningen, (bouwkundig) splitsen en toeristische verhuur. 

De bestaande regels voor het omzetten van een woning naar kamerverhuur (woningvormen) en bouwkundig splitsen zijn in de nieuwe verordening aangescherpt. Dit wordt in de hele gemeente vergunningplichtig. Om overlast te beperken worden alleen vergunningen verleend als kan worden voldaan aan bouwkundige eisen,  m.b.t. bijvoorbeeld geluidsoverlast, woonoppervlak, en (fiets)parkeerruimte. In een aantal wijken was bouwkundig splitsen en woningvormen al verboden. De volgende wijken worden aan dit verbod toegevoegd: het centrum, het Zijlwegkwartier, de Slachthuiswijk, en het Rozenprieel. Hiermee houdt de gemeente grip op de woningvoorraad en worden de meest schaarse woningen, zoals kleine eengezinswoningen, beschermd.

Verder zijn de regels rondom toeristische verhuur van woonruimte afgestemd op de nieuwe landelijke regelgeving. In de verordening is een algemene bepaling opgenomen, waarmee toeristische verhuurders zich vanaf 1 januari 2022 eenmalig moeten registreren. Zij hebben hiervoor een half jaar de tijd. Later in het jaar zal ook een meldplicht per boeking worden ingevoerd waarbij een maximum van 30 dagen per kalanderjaar geldt. De nieuwe regels zorgen voor een betere balans, waarmee de negatieve effecten  van toeristische verhuur van woonruimte kunnen worden voorkomen of beperkt.

Foto: HAAVE, Haarlem - BEMOG Projektontwikkeling