Haarlem sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

  • 10 januari 2018

De gemeente Haarlem heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie die begin december is opgericht. De Statiegeldalliantie roept de overheid op om zo snel mogelijk statiegeld te heffen op alle drankflesjes en blikjes. Met die maatregel kan zwerfafval met zeventig tot negentig procent worden teruggedrongen.

De gemeente Haarlem is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Haarlem wil de omslag naar een duurzame economie realiseren, statiegeld is hierbij een effectief middel. Uitbreiding van statiegeld zorgt voor betere recycling van waardevolle materialen, minder zwerfafval en minder impact op ons klimaat. Dit sluit ook aan bij het programma Haarlem Circulair.

De statiegeldalliantie is een initiatief van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Er zijn veel milieuorganisaties aangesloten, maar ook gemeenten.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema (onder andere Duurzaamheid) heeft aangegeven dat ook Haarlem zich aansluit bij de Statiegeldalliantie en bij de landelijke overheid gaat lobbyen voor de uitbreiding van de statiegeldregeling. In februari 2018 besluit de Tweede Kamer of de statiegeldregeling inderdaad wordt uitgebreid.