Haarlem met studenten in gesprek over economie van de toekomst

  • 12 december 2019

Hoe ziet de economie van Haarlem er over 20 jaar idealiter uit? Daarover gaat de Economische Visie, die de gemeente samen met de stad maakt. De gemeente nodigde 11 studenten van Hogeschool INHolland uit om hierover mee te denken.

Aan de sessie op het stadhuis deden eerstejaars en tweedejaars studenten van de Haarlem Business Class mee. “Een klasje voor extra gemotiveerde studenten”, vertelt Kees van Dam, coördinator van de Haarlem Business Class en docent van de opleiding Ondernemen bij INHolland. “Studenten die gewend zijn te denken in mogelijkheden en daardoor met originele ideeën komen. Er rolt geen honderd procent waterdicht plan uit een sessie als deze, maar het levert wel vaak elementen op waar opdrachtgevers iets mee kunnen doen.”

Hoe zien jullie economisch Haarlem?

De sessie startte met een korte toelichting op de Economische Visie van Ellen van der Vossen (teamcoördinator Economie en Toerisme, gemeente Haarlem). Nu werken 4 van de 10 Haarlemmers in eigen stad. In 2025, als Haarlem naar verwachting zo’n 20.000 inwoners meer telt, moet die verhouding minimaal gelijk zijn. Dat betekent dat er meer banen nodig zijn, dat we talent willen behouden en benutten. Hoe zien de studenten dit als aankomende talenten?

De studenten gingen aan de slag met een case en een pitch, daar kwamen concrete ideeën uit

Pitches met concrete ideeën

De studenten gingen aan de slag met een case en een pitch. Daar kwamen concrete ideeën uit. Bijvoorbeeld dat Haarlemse bedrijven zich veel meer zouden moeten profileren bij studenten. Nu geven studenten aan eigenlijk altijd hun stageplek buiten Haarlem te zoeken.

Ook zouden er meer woningen voor starters moeten komen. En waarom niet gebruik maken van langdurig leegstaande panden voor sociale woningbouw en starters? Dat in combinatie met een groot bedrijf in de Waarderpolder, zorgt voor meer werkgelegenheid. Haarlem is een leuke stad, maar heeft iets teveel het imago van alleen horeca- en winkelstad. Kies daarom een thema dat andere steden niet hebben. ‘Een universiteit met focus op IT, zou dat niet iets voor Haarlem zijn?’

Met jonge starters die hier wonen, wordt de binnenstad ook aantrekkelijker en gezelliger. Ook over duurzaamheid was nagedacht. Verkeer in het centrum zou bijvoorbeeld minder kunnen worden door parkeerplaatsen bij de stad met elektrische pendelbusjes. Ellen van der Vossen toonde zich blij met alle input van de studenten.

Samen maken we de stad

De gemeente maakt de Economische Visie samen met de stad. Dit najaar waren er daarom gesprekken met ondernemers, koepelorganisaties, belangenverenigingen en kennis- en onderwijsinstellingen. Ook was er een online enquête die breed is uitgezet onder een actief ondernemerspanel en via verschillende externe kanalen. Samen met het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de Waarderpolder in Haarlem vormt dit de input voor de economische visie.

De Economische Visie Haarlem wordt in januari 2020 in de gemeenteraad besproken. Medio maart 2020 gaat de Economische Visie Haarlem de inspraak in

Meer weten?

Meer weten over de Economische Visie Haarlem? Ga naar www.haarlem.nl/economischevisie.

Tekst: Marilou den Outer / Gemeente Haarlem | Foto's: Jurriaan Hoefsmit

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws
  • Ondernemers