Haarlem in 2040

  • 22 juni 2017

Benieuwd naar de Toekomstvisie voor de stad? ‘Haarlem 2040 in evenwicht’ geeft de ambitie voor Haarlem in 2040. De visie is door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak en te raadplegen via www.haarlem2040.nl. De visie ligt ook ter inzage in de Publiekshal (Zijlvest 39).

De inspraakperiode loopt tot en met 3 augustus 2017. Misschien vindt u dat er iets ontbreekt of dat een thema te weinig aandacht krijgt. Laat het ons weten. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gemeente Haarlem, t.a.v. mw. ir. Van Eeghen, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. U kunt ook per e-mail reageren onder vermelding van inspraak toekomstvisie via haarlem2040@haarlem.nl.

Op dinsdag 11 juli 2017 houdt de gemeente vanaf 19.30 uur een bijeenkomst over de Toekomstvisie in de Gravenzaal van het Stadhuis.

www.haarlem2040.nl