Haarlem heeft nieuw hotelbeleid

  • 11 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw hotelbeleid gemaakt. Met het nieuwe beleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei. Door de inspraakreacties zijn er een aantal aanpassingen gedaan, waaronder het standpunt over nieuwe hotelinitiatieven. Er wordt een zogenaamde 'hotelaanvraagpauze' ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente tot 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven mogelijk maakt. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden.

In de afgelopen jaren is het aanbod aan hotelkamers en particuliere vakantieverhuur in Haarlem flink gegroeid en neemt het aantal hotelaanvragen toe. Dit terwijl de Haarlemse hotels een bescheiden kamerbezetting hebben van onder de 70%. Daarnaast zijn er nog veel lopende hotelontwikkelingen en aanvragen in behandeling, waardoor het aantal hotelkamers nog zal toenemen. Er zijn dus geen nieuwe hotelinitiatieven nodig om te voorzien in de toenemende vraag naar hotelovernachtingen.

Kwaliteitseisen

Het nieuwe beleid biedt meer mogelijkheden om te sturen op kwaliteit. Behalve de hotelaanvraagpauze voor nieuwe initiatieven worden er ook hogere kwalitatieve eisen gesteld aan aanvragen die al eerder zijn ingediend en aan lopende hotelontwikkelingen. Zo levert het hotelbeleid een bijdrage aan de doelstellingen van het Coalitieakkoord, zoals die onder andere rond duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en balans in de groei van de stad.

Toeristische koers

In het najaar van 2019 is de gemeente gestart met de participatie voor de Toeristische Koers. Een goede balans tussen wonen, werken en recreëren staat hierin centraal. Uit de Toeristische Koers moet duidelijk worden hoe Haarlem wil omgaan met toerisme in de stad. Het nieuwe hotelbeleid biedt hierbij voldoende ruimte voor groei op de korte termijn, maar geeft ook de mogelijkheid om over 2 jaar bij de evaluatie van de hotelaanvraagpauze de koers weer bij te stellen.

Op donderdag 9 januari 2020 staat het nieuwe hotelbeleid op de agenda in de raadscommissie Ontwikkeling.

Bekijk het nieuwe hotelbeleid.