Haarlem actualiseert standplaatsenbeleid: inspraak gestart

  • 16 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft het standplaatsenbeleid aangepast. Aanleiding hiervoor is de veranderde Europese regelgeving en de landelijke dienstenwet. Hierin is bepaald dat vergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen niet meer zijn toegestaan. Het nieuwe conceptbeleid is inmiddels vrijgegeven voor inspraak. Het is mogelijk om uw mening te geven op het nieuwe beleid gedurende de inspraaktermijn van 9 mei tot en met 20 juni 2019.

Informatiebijeenkomst standplaatsen

Deze bijeenkomst is op 20 mei 2019 van 19.00 tot 21.00 uur aan Gedempte Oude Gracht 2, Gemeente Haarlem, gebouw Zijlpoort (voormalig Postkantoor).

Aanmelden informatiebijeenkomst

In verband met de organisatie van de informatiebijeenkomst vragen wij u om u vooraf aan te melden. U kunt een e-mail sturen naar standplaatsen@haarlem.nl.

Achtergrondinformatie

De verandering in de wetgeving heeft gevolgen voor een aantal standplaatshouders in Haarlem van wie de vergunning voor onbepaalde tijd nu omgezet moet worden naar bepaalde tijd. Na overleg met de standplaatshouders en hun belangenvereniging heeft het college besloten tot een overgangsperiode van 10 jaar. Wethouder economie Robbert Berkhout: “Standplaatsen zijn wat mij betreft echte ontmoetingsplaatsen en dragen daarmee bij aan de levendigheid van de stad. Maar we hebben ons wel aan de wet te houden. Omdat ik de zorgen begrijp dat dit nogal een verandering met zich meebrengt, kiezen we voor een overgangsperiode van 10 jaar voor deze groep standplaatshouders. Hiermee zorgen we binnen de nieuwe regelgeving voor zoveel mogelijk continuïteit.”

Na de overgangsperiode zal de maximum periode voor een standplaats in Haarlem telkens 10 jaar zijn, tweemaal het landelijk gemiddelde. Het college verzacht verder in het aangepaste beleid de eisen over mobiliteit van een standplaats. Tenslotte wordt het systeem van loting bij een vrijgekomen plaats vervangen door een systeem van selectie. Door te selecteren op ondermeer verschijningsvorm, branche, innovatie en duurzaamheid wordt het mogelijk om ook in de toekomst de hoogste kwaliteit te bewaren op de Haarlemse standplaatsen.

Reageren op het nieuwe beleid

Het is mogelijk om uw mening te geven op het nieuwe beleid gedurende de inspraaktermijn van 9 mei t/m 20 juni 2019. Dit kan op de volgende manieren:

  • via een formulier tijdens de informatiebijeenkomst op 20 mei 2019
  • per e-mail naar standplaatsen@haarlem.nl
  • per brief aan de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. Inge van Gansewinkel.

Wat gebeurt er met uw reactie

Inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve standplaatsenbeleid. Zodra dit en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedereen die een reactie heeft gegeven hierover bericht. Het definitieve beleid wordt ook op de website van de gemeente Haarlem geplaatst. Let op: uw naam wordt gepubliceerd. De beantwoording op de reacties worden als onderdeel van het definitieve beleid op onze website geplaatst. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam? Vermeld dit dan bij uw reactie.