Groene connecties in de Waarderpolder

  • 20 december 2019

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatbestendig te zijn. De Waarderpolder is een en al bedrijvigheid met 1200 ondernemingen en er werken zo’n 14.500 mensen. Stichting Parkmanagement Waarderpolder is er het aanspreekpunt voor veiligheid, kwaliteit en uitstraling. ‘Maar ook de verbindende partij als het om duurzaamheid gaat!’

Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) is een samenwerking, tussen gemeente Haarlem en ondernemers, die streeft naar een optimaal ondernemersklimaat. “Mobiliteit, duurzaamheid en circulair ondernemen krijgen hier steeds meer aandacht”, aldus SPW-secretaris Ruud Meijer, die eveneens projectmanager Waarderpolder bij de gemeente is. “Samen lukt er heel veel. Als je op de juiste manier mensen met elkaar verbindt, gebeurt er ontzettend veel. Volgend jaar sluiten we het vierde convenant met ambities en afspraken. Daarin is natuurlijk ook aandacht voor duurzaam en circulair ondernemen.”

Hulp aan ondernemers

Binnen SPW helpt Stan Verstraete van Groene Connecties de ondernemers met het verduurzamen van hun terrein, energie en mobiliteit. Ruud: “Waar de verduurzaming vijf jaar geleden onwennig begon met een energiecoach, gaat dat nu met veel grotere stappen. De bewustwording is nu zo veel groter. We mogen ons inmiddels het tweede circulaire bedrijventerrein van Nederland noemen. We bieden bijvoorbeeld hulp bij het reduceren van afvalstromen en energieverbruik. We begeleiden aanvragen van duurzaamheidssubsidies en de aanschaf van zonnepanelen. Duurzaamheid is structureel geworden.”

Mooie initiatieven

Ruud: “Bij een onderzoek naar afvalstromen in de Waarderpolder werd verrassend duidelijk dat al veel wordt hergebruikt. Neem NS Treinmodernisering aan de Oudeweg. Oude treinstellen krijgen hier een nieuw leven. Van de materialen werd 97% al hergebruikt, behalve de keiharde vloeren. Daarvoor zijn onlangs de circulaire ondernemers van Cirkelstad ingeschakeld. Zij maken van die vloeren nu hufterproof tafeltennistafels. Daarnaast kijkt een interieurbouwer of hij er aanrechtbladen van kan produceren. Hoe gaaf is dat! Mooi om deze partijen met elkaar te verbinden.”

Minder stenen, meer groen

“We stimuleren intensief grondgebruik voor extra banen en maken de werkomgeving een beetje groener. We hebben namelijk de Bomenbank opgericht. Bedrijven die willen uitbreiden en daarvoor bomen moeten kappen, kunnen hun herplantplicht afkopen bij Parkmanagement. Wij zorgen dan dat er binnen drie jaar in de openbare ruimte bomen worden geplant. Ondertussen zijn Parkmanagement en Spaarnelanden ook gestart met operatie Steenbreek; dus tegels eruit en groen erin. In de Waarderpolder liggen veel ongebruikte trottoirs. Inmiddels zijn al 10.000 m² aan tegels vervangen door zachte grond. Goed voor de afwatering. Door de vele gebouwen die in het gebied staan, is het lastiger om regenwater via de grond te laten afvloeien. De aanleg van een centrale watergang langs de Waarderweg was dus heel belangrijk. De watergangen vangen het regenwater nu op een natuurlijke manier op. De komende jaren zoeken we naar meer plekken waar we hetzelfde kunnen doen. Samen moeten we duurzaam doen!”

Tekst: Sabina Bles | Foto: Jurriaan Hoefsmit