Groen proefvak en aanpassing kruising Schalkwijk-Midden

  • 1 november 2019

Aannemer Huybens Haarlem start 4 november 2019 met het aanpassen van de kruising Antillenweg-Surinameweg. Ook komen er proefopstellingen met 3 verschillende funderingen om te bepalen wat het meest geschikt is voor de herinrichting van Schalkwijk-Midden.

De bestaande verharding en trottoirs worden opgebroken en er komen meerdere proefopstellingen met “groene” verharding. Dit worden 3 verschillende (waterdoorlatende) funderingen om te bepalen welke het meest geschikt is als toepassing voor de gehele herinrichting van Schalkwijk-Midden, stad tussen de bomen. De straat krijgt ingezaaide uitsparingen en groenstroken langs rijbaan en trottoirs.

Straatnaamwijziging

Met de nieuwe herinrichting krijgt Schalkwijk-Midden ook nieuwe straatnamen; de Surinameweg wordt Surinamepad en de Antillenweg wordt Antillenpad.

Planning

De werkzaamheden starten week 45 en duren tot medio december. Tijdens de werkzaamheden blijft de parkeergarage van De Keizer en de overige inritten bereikbaar.

Verkeer en parkeren

Vanaf 4 november is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk vanaf de Europaweg via het Surinamepad naar de Amerikaweg. Snuffelmug en Kwik Fit blijven bereikbaar vanaf de Kennedylaan (in 2 richtingen). Gebouw De Keizer blijft bereikbaar vanaf de Amerikaweg (in 2 richtingen). Parkeren aan de zijkant van de Surinameweg en Antillenweg is vanaf 4 november 2019 niet meer mogelijk.