Goed idee voor uw wijk? Vraag subsidie aan!

  • 1 mei 2019

Inwoners met een goed idee voor eigen wijk of straat kunnen subsidie aanvragen uit het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Steeds meer mensen weten de weg te vinden. Dit jaar zijn er al 60 aanvragen binnengekomen.

Twaalf jaar geleden had Daniëlle Gemser-Kuvener samen met buurtgenoot Alex Janszen al eens een straatfeest georganiseerd voor buurtbewoners uit haar directe omgeving, in de Hoeufft- en de Dutrystraat in Haarlem Noord. Heel gezellig. Vorig jaar wees een kennis haar erop dat er subsidie mogelijk is voor een dergelijke activiteit. Na wat googelen kwam ze bij het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget van de gemeente en deed een aanvraag. Daniëlle: “Zo konden we tafels, banken en barbecues huren en spulletjes kopen voor de spelletjes die we voor de kinderen organiseerden. Er kwamen negentig buurtbewoners. Ook een oudere dame met dementie, die er graag bij wilde zijn maar geen geld bij zich had voor het eten en de drankjes. Buurtgenoten betaalden voor haar, en aan het eind werd ze thuis gebracht, ze had genoten. Super toch, daar doen we het voor. Sowieso is het heel leuk om meer mensen in de directe buurt te leren kennen. Al is het maar dat je nu even zwaait naar mensen. Er is contact.”

Beachvolleybal

Straatfeesten als deze vormen een kwart van alle aanvragen uit het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget die afgelopen jaar zijn binnengekomen. Iedere Haarlemmer kan een aanvraag doen voor een initiatief in hun buurt. In de praktijk lopen sommige aanvragen via de wijkraden. De wijkraad Molenwijk pikte bijvoorbeeld op dat er behoefte was aan een beachvolleybalveld in het Molenpark. Ruud Norg van de wijkraad diende een aanvraag in.

Omdat het maximumbedrag 3.000 euro is kon het project niet in een keer worden uitgevoerd. Wel was er voldoende geld om stevige palen neer te laten zetten, goede kwaliteit netten en ballen te kopen en de wethouder opende het veld afgelopen september. Netten en ballen liggen opgeslagen in het nabijgelegen restaurant en zijn door iedereen op te halen. Ruud: “Het veld wordt volop gebruikt. Er zijn zelfs mensen die er op tennissen en badmintonnen. Maar de ondergrond is nu nog gras, een beach / strand, is het nog niet. Dit jaar hebben we daarom een aanvraag ingediend om zand te laten storten.” Uit het budget van de wijkraad zelf had dit veld niet kunnen worden betaald, aldus Ruud. Al dat geld wordt besteed aan bijvoorbeeld de wijkkrant en de huur van de kamer voor de wijkraad.

"Mooi dat alle inwoners er toegang toe hebben"

Luchtkwaliteitsmetingen

Ook een aanvraag voor metingen van luchtkwaliteit kwam via de wijkraad. De wijk Welgelegen ligt naast de drukke Buitenrustlaan en een straat vol bussen, de Tempeliersstraat. De gemeente bepaalde de luchtkwaliteit theoretisch, maar de wijkraad wilde weten of dit in de praktijk ook klopte. En dus vroeg de wijkraad budget aan voor luchtkwaliteitsmetingen. Afgelopen jaar heeft GGD Amsterdam met geld uit het budget de kwaliteit gemeten en ook dit jaar is de aanvraag gehonoreerd. Wijkraadlid Jop Sleegers: “We weten nu dat de lucht van slechte kwaliteit is, zij het binnen de wettelijke normen. De vraag is of dit je streven moet zijn als gemeente, maar we hebben nu in elk geval inzicht. Zorgelijk blijft dat het auto- en busverkeer alleen maar zal toenemen, daarom zou het goed zijn als de kwaliteit permanent gemonitord wordt. Blij ben ik wel met het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget. Mooi dat alle inwoners er toegang toe hebben.”

Verdeling

Het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget bevat jaarlijks ruim 230.000 euro. Tot oktober wordt de taart naar rato verdeeld over de vijf stadsdelen. In het laatste kwartaal wordt de ‘schotten’ weggehaald om te zorgen dat het hele budget opgebruikt wordt. Vorig jaar had Noord minder uitgegeven dan in de pot zat, en dat bespaarde geld kwam na oktober onder meer ten goede aan Oost dat al door het eigen budget heen was. Vanuit het ene stadsdeel komen meer aanvragen dan de ander. Vorig jaar 71 uit Noord, en maar 22 uit Centrum. Het jaarbudget wordt verdeeld door de Leefbaarheid- en Initiatiefraad, die bestaat uit vijf Haarlemmers, uit elk stadsdeel één. Ze worden ondersteund door twee ambtenaren van de gemeente. De leden van de raad worden via een loting gekozen.

Divers

In de huidige vorm bestaat het budget nu een jaar en steeds meer Haarlemmers lijken het te kunnen vinden. “We hebben nu al 60 aanvragen binnen,“ aldus Anneke Abma die sinds kort in de raad zit. De aanvragen zijn heel divers: van Internationale Vrouwendag tot reanimatiecursussen, kunstroute, stadsreporters, buurtmaaltijden, buurtcamping maar ook secretariële ondersteuning voor wijkraden. Vorig jaar zijn 176 van de 207 aanvragen toegekend. Vice-voorzitter van de raad Annette Kroes: “In ongeveer een kwart van de aanvragen vragen we om nadere informatie. Bijvoorbeeld als er wel een erg hoog bedrag voor een dj wordt gevraagd, of bij een vage of zelfs ontbrekende begroting.” Anneke: "Het beslissen over een aanvraag is soms best ingewikkeld. Dat is wel een proces dat je als lid van deze groep moet leren." Annette, die al langer meedraait: "We bouwen toch wel snel ervaring op. Maar tijd en energie kost het zeker. We komen als raad eens per drie weken bij elkaar. Daarnaast verdiepen we ons vooraf in een aanvraag, doen soms navraag, geven extra advies en soms gaan we tijdens een evenement wel eens kijken.”

Wilt u ook een aanvraag doen? Kijk op de webpagina van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget.

Tekst: Marilou den Outer / Gemeente Haarlem | Foto: Ruud Norg

U kunt dit artikel met bronvermelding overnemen in een (wijk)krant of ander medium. Lees voor het gebruik van foto's of afbeeldingen de voorwaarden op haarlem.nl.

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws