Gevolgen van corona voor Haarlem in kaart gebracht

  • 17 december 2020

De gemeente Haarlem heeft de relevante cijfers over de effecten van corona voor de stad op een rij gezet in een Corona Impact Monitor. Dit rapport wordt tegelijkertijd gepubliceerd met de tweede Regionale Corona Impact Monitor voor de regio Kennemerland. Deze twee rapporten geven op lokaal en regionaal niveau goed beeld van de economische en maatschappelijke gevolgen van corona.

Er komt ook nog een tweede Haarlemse monitor in februari 2021. De regionale monitor is een tweede meting van een serie van drie. Het monitoren van de gevolgen is in juli gestart. De derde monitor wordt in februari 2021 gepubliceerd. De regio beslaat de gemeenten Zandvoort, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Haarlem en nu ook Heemskerk.

In deze rapporten zijn de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid worden aangepast, mocht dat nodig zijn. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder.

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio.

De verschillende rapporten vindt u op https://www.haarlem.nl/feiten-en-cijfers/onderzoeksrapporten/