Gemeente Haarlem interviewt buurt over opvanglocatie Nieuweweg 2

  • 25 november 2021

De gemeente werkt samen met bewoners, ondernemers en de wijkraad aan een plan voor het betrekken van de omgeving bij de realisatie van de nieuwe opvanglocatie voor verslaafden aan de Nieuweweg 2.

Aan de gemeenteraad wordt begin 2022 een startnotitie met een veiligheidsplan en communicatieaanpak gepresenteerd.

Interviews

Het bureau Tertium is door de gemeente gevraagd het communicatieplan samen met de wijkraad voor te bereiden. Er is inmiddels een workshop geweest met de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer en ongeveer 15 buurtbewoners. Daarnaast interviewt het bureau in november en december verschillende belanghebbenden over de mogelijkheden om invloed te hebben op het ontwerp voor de woonvoorziening, de inrichting van het terrein en op het veiligheids- en beheerplan. De bijeenkomsten over de verschillende onderdelen van de ontwikkeling van de locatie vinden in 2022 plaats.

Wilt u ook geïnterviewd worden? Dan kunt u een mail sturen naar opvang@haarlem.nl .

Communicatieaanpak gepresenteerd tijdens ALV wijkraad

Vervolgens wordt een startnotitie en een veiligheids- en beheerplan opgesteld. Bij de startnotitie zit ook de communicatieaanpak. Daarin staat op welke wijze de omgeving en andere belanghebbenden betrokken en geïnformeerd worden over de inpassing van de woonvoorziening in de bestaande omgeving. Op de wijkraadsvergadering van 7 december informeert de gemeente de aanwezigen over de plannen. Deze zijn dan ook op de website van de gemeente te vinden.