Gemeente en provincie doen onderzoek naar verkeersknelpunten stationsgebied

  • 30 augustus 2019

Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland doen onderzoek naar de knelpunten in het stationsgebied van Haarlem. Bewoners en ondernemers uit het stationsgebied zijn uitgenodigd voor een inloopavond in Vooges op het Kennemerplein op 10 september. Dan presenteert het verkeersonderzoeksbureau GoudappelCoffeng hun probleemanalyse. Geeft u ook aan welke toekomstige uitdaging u het meest van belang vindt? Dat kan met deze vragenlijst.

In het onderzoek van GoudappelCoffeng staan de zes belangrijkste uitdagingen in het toekomstige stationsgebied beschreven. De gemeente en de provincie willen graag weten welk knelpunt prioriteit heeft en waar we nog meer rekening mee moeten houden. Met de resultaten van de enquête en het onderzoek kan de gemeente een betere afweging maken welke oplossing het beste is voor Haarlem. Zodat het stationsgebied een goed werkend ov-knooppunt blijft, ook in de toekomst.

Vul de vragenlijst in!

Het invullen duurt niet langer dan 10 minuten. U kunt dit doen tot 15 september 2019. De vragenlijst vindt u hier: www.haarlem.nl/vragenlijststationsgebied 

Meer weten over de probleemanalyse?

Wilt u ook naar de inloopavond komen voor de presentatie? U bent van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar stationsgebied@haarlem.nl

Inloopavond

Datum: dinsdag 10 september 2019
Tijd: Vrije inloop tussen 17:30 uur en 20:30 uur
Presentaties Goudappel Coffeng: 18:00 uur en om 19:30 uur
Locatie: Vooges Centraal aan het Kennemerplein 6 in Haarlem (in de zaal op de eerste verdieping).

Waarom een toekomstvisie stationsgebied?

Haarlem is van plan 10.000 nieuwe woningen in de stad te bouwen. Hierdoor wordt het drukker in Haarlem. Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. De gemeente werkt daarom aan beter georganiseerd openbaar vervoer en meer ruimte voor fietsers. Een grote uitdaging is mobiliteit: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? Zorgen we voor meer ruimte voor auto’s of creëren we juist voorzieningen waarmee we mensen kunnen verleiden om voor ander vervoer te kiezen? Een stad inrichten is keuzes maken. Om deze keuzes te maken, horen we ook graag de mening van de gebruikers van het stationsgebied van Haarlem om tot een toekomstvisie 2020 - 2040 te komen.

Meer informatie over de toekomstvisie stationsgebied?
Haarlem.nl/stationsgebied