Geef uw mening over de kadernota 2022

  • 10 juni 2021

In voorbereiding op de bespreking van de kadernota 2022 in de gemeenteraad, is er op donderdag 17 juni gelegenheid voor belangstellenden om in te spreken op onderwerpen van de kadernota. Raadsleden nemen de ideeën die worden gegeven, mee naar de fracties om hun standpunten over deze kadernota te bepalen.

Raadsvergadering op 5 en 8 juli

Op maandag 5 en donderdag 8 juli a.s. bespreekt de gemeenteraad de kadernota 2022. In de kadernota staat de financiële tussenstand van het lopende jaar (2022) en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De nota vormt de start voor het opstellen van de begroting 2022 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2026. 
In verband met corona worden grote financiële besluiten pas later dit jaar genomen, zie het nieuwsbericht ‘Haarlem stelt grote financiële besluiten uit tot najaar in afwachting van het Rijk’.

Inspreken bij commissie Bestuur

Op donderdag 17 juni kunnen belangstellenden inspreken bij de commissie Bestuur. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal in het Stadhuis. Belangstellenden krijgen aan het begin van de vergadering 3 minuten spreektijd.
Inspreken kan ook digitaal en via een schriftelijke bijdrage naar griffiebureau@haarlem.nl.
Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl of 023-511 3034.

Zie ook de tekst van de kadernota 2022.