Gebied rondom Slaperdijkweg blijft groen

  • 9 januari 2019

Het gebied tussen de Slaperdijkweg, Vlietweg, Westlaan en Oostlaan is een groene zone in Noord op de grens met het dorp Velserbroek. De gronden in de zone zijn eigendom van verschillende eigenaren. Op dit moment worden één of meerdere gronden te koop aangeboden door (vastgoed)partijen. Bij een verkoop houdt de gemeente vast aan de groene bestemming van de gronden in de zone.

In het bestemmingsplan is de bestemming Agrarisch met waarden – Natuurwaarden opgenomen voor de zone. Het gebruik van de gronden moet dus passen binnen de groene bestemming. En op de gronden mag niet gebouwd worden. Deze zone mag daardoor bijvoorbeeld alleen gebruikt worden als ecologische verbindingszone of worden aangewend voor een agrarisch bedrijf.

De gemeente staat geen afwijkend gebruik van het bestemmingsplan toe, waardoor het gebied rondom de Slaperdijkweg groen blijft.

Op de hoogte blijven van verkoop en verhuur?

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkellocaties van de gemeente Haarlem? Meldt u dan aan voor nieuws per-e-mail en vink 'Verkoop (on)roerende goederen (incidenteel)' aan.