Extra raadscommissies donderdag 20 juni 2019

  • 13 juni 2019

Donderdag 20 juni zijn er 2 extra vergaderingen van de raadscommissies Samenleving en Ontwikkeling. Beide commissies starten om 17.00 uur.

Agenda commissie Ontwikkeling
Agenda commissie Samenleving

Inspreken

Bij de commissie Ontwikkeling kunnen insprekers om ongeveer 19.40 uur inspreken over punten die niet op de agenda staan (‘spreektijd voor belangstellenden’). Bij de commissie Samenleving kan dat om ongeveer 21.00 uur.
Inspreken bij onderwerpen die wel op de agenda staan, kan bij de start van het betreffende agendapunt. U kunt zich online aanmelden om in te spreken.