Enorme impuls voor Europaweg-zone Schalkwijk

  • 11 september 2020

Gemeente Haarlem ontvangt 7,6 miljoen euro voor de ontwikkelingen aan en om de Europaweg in Schalkwijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Europaweg-zone is één van de 27 projecten die is uitgekozen in de eerste verdeling ‘Impulsregeling Woningbouwversnelling’ (totale bijdrage ruim 290 miljoen euro). Dit is een enorme impuls voor Schalkwijk. De bijdrage helpt met het versnellen van de plannen voor dit gebied.

De Europaweg-zone is een van de sleutelprojecten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In verschillende deelprojecten binnen de zone worden minimaal 3800 woningen toegevoegd, daarbij komen ook diverse voorzieningen (commercieel, maatschappelijk, zorg, duurzaamheid) en vernieuwing van wegen. Het naoorlogse stadsdeel Schalkwijk krijgt hiermee een nieuwe uitstraling.

De Europaweg verbindt het stadsdeel Schalkwijk met de binnenstad van Haarlem en wordt in de visie omgevormd van een autoweg in een stadsstraat. Van noord naar zuid gaat het om de volgende deelprojecten: aan de kop van de Europaweg is een OV-hub gepland met aangrenzend een tweetal woningbouwprojecten van elk ongeveer 600 woningen. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar en andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. Ten zuiden daarvan ligt het complex van het Spaarne Gasthuis, dat de komende jaren vernieuwd wordt, en waar 200 woningen worden toegevoegd. Weer zuidelijker ligt het project Stad tussen de bomen, waar een kantorengebied veranderd wordt naar 1.220 woningen, om aan de zuidkant af te sluiten met het nieuwe multifunctionele centrum van Schalkwijk waar in de eerste 2 fasen ongeveer 1.170 woningen worden toegevoegd.