Energie en expertise in de wijken van Haarlem

  • 28 november 2018

Inspraak op wijkniveau. Platform Zuid-West organiseert dat al een tijdje. Met bijvoorbeeld een themabijeenkomst over toegankelijkheid van de Leidsebuurt en andere buurten in Zuid-West. ‘Er zit veel expertise en energie in de wijken.’

Leefbaar maken van de omgeving

De gemeente heeft participatie van burgers hoog in het vaandel staan. Straks, als in 2020 de nieuwe Omgevingswet van kracht is, is het laten meedenken en praten van burgers zelfs verplicht. In het Platform Zuid-West wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met bijeenkomsten waar allerlei onderwerpen uit de wijken ter tafel kunnen komen. Wijkraden zitten erin, maar ook inwoners met ideeën voor het leefbaarder maken van de omgeving, die verder gaan dan opmerkingen over losse stoeptegels en te hoog opgeschoten heggen in het gemeenteplantsoen.

Het Platform belegt nu telkens bijeenkomsten rond een thema. “En alleen als er actieve vraag naar een onderwerp is en voldoende mensen zich willen inzetten om het te organiseren. De gemeente faciliteert de themabijeenkomsten maar organiseert ze zelf niet”, aldus Moira Faber ‘gebiedsverbinder’ van de gemeente. Het gastheerschap is dus telkens in andere handen.

Eerder dit jaar was er een bijeenkomst over in hoeverre burgers invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte. Het Houtplein stond daarbij centraal. Omdat de wijkraad Welgelegen veel ervaring had opgedaan bij de herinrichting van de Dreef, deed zij de organisatie.
“Er is veel expertise en energie in de wijkraden. Het is mooi dat in het platform wijkraden en inwoners met initiatieven elkaar ontmoeten en van elkaar leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Op de platformbijeenkomsten zijn bovendien altijd een of meer ambtenaren van de gemeente aanwezig”, aldus Karola Buschman die het platform mede heeft vormgegeven. Zij woont zelf in het Spoorwegkwartier en is van huis uit organisatiedeskundige. Ze ziet zichzelf als “reizend secretaris van het platform.” 

Toegankelijkheid in de buurt

Op de laatste bijeenkomst van het Platform Zuid-West was toegankelijkheid het centrale thema van de bijeenkomst. Gastheer was dit keer de wijkraad Leidsebuurt, waar enkele bewoners met een fysieke beperking al enige tijd actief zijn om de buurt beter toegankelijk te maken. In samenwerking met de gemeente is het gelukt diverse stoepranden te verlagen, en verkeersborden gunstiger op te hangen. Nu nog de bewustwording bij de niet-beperkte medemens betoogde “Zet beplanting of een fiets niet zo op de stoep dat een rolstoel of rollator er niet langs kan.” Op de bijeenkomst werden deurhangers gepresenteerd met de vriendelijke tekst Wat Nu? erop. Er is zelfs een website: leidsebuurttoegankelijk.nl.

Maar ook andere initiatieven werden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst. Veel interesse was er in het initiatief: ZoefZoef. Dit is een kleine elektrische shuttle ‘bus’ met een makkelijke instap, voor vier personen. Bedoeld voor korte ritjes, voor mensen uit stadsdeel Zuidwest die minder mobiel zijn. Ook een rolstoel kan mee.

Gebiedswethouder Floor Roduner te gast in het Badhuis

Gebiedswethouder Floor Roduner was ook te gast op deze bijeenkomst in het Badhuis. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Kan de gemeente ons helpen om het gebouw van Stichting De Baan in de Koninginnebuurt zo aan te passen dat het een echt wijkcentrum wordt, wilde iemand weten. Een vrijwilliger bij trefpunt ’t Trionk wees erop dat de toestroom van ouderen die gebruikmaken van het centrum nu wel erg groot wordt voor de groep vrijwilligers die het managen. De wethouder komt langs, zo beloofde hij.

Iedereen is welkom op de bijeenkomsten van Platform Zuid-West (e-mail: platformzuidwest@gmail.com) en zie ook de Facebookpagina onszuidwest.

Tekst: Marilou den Outer.

U kunt dit artikel overnemen in een (wijk)krant of ander medium. Lees voor het gebruik van foto's of afbeeldingen de voorwaarden op haarlem.nl.

Er is veel expertise en energie in de wijkraden. Het is mooi dat in het platform wijkraden en inwoners met initiatieven elkaar ontmoeten en van elkaar leren en ervaringen kunnen uitwisselen.

Categorie:

  • Stadsnieuws
  • Ondernemers
  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD