Domus Plus en Skaeve Huse

  • 23 april 2021

De gemeenteraad heeft op 22 april besloten de Vergierdeweg 452/454 aan te wijzen als locatie voor de komst van 6 Skaeve Huse. Over de plek waar een Domus Plus moet komen, besluit de gemeenteraad naar verwachting op 24 juni.

De woonzorgvoorziening Domus Plus komt in Parkwijk-Zuiderpolder óf op de Nieuweweg 2 óf nabij de Robertus Nurksweg. De raad heeft het college gevraagd een veiligheidsplan op te stellen voor deze locaties en advies in te winnen bij de provincie Noord-Holland voor de Robertus Nurksweg. Met die aanvullende informatie volgt besluitvorming in de raadsvergadering op 24 juni.

De gemeente informeert omwonenden rond de beoogde locatie bij de Vergierdeweg op korte termijn met een bewonersbrief. Wanneer ook de keuze voor een Domus Plus gemaakt is, informeert de gemeente ook voor die locatie de betrokken bewoners.

Meer informatie over Domus Plus en Skaeve Huse leest u op www.haarlem.nl/opvang.