Denk mee over vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

  • 4 maart 2019

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En de gemeente gaat het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Hiervoor wordt nu een plan gemaakt. Bewoners kunnen meedenken over het plan.

Wethouder Merijn Snoek gaf 4 maart het startsein voor de campagne ‘Denk mee over vernieuwing openbare ruimte Meerwijk’. Hij onthulde samen met Frank Hilterman, voorzitter wijkraad Meerwijk, een participatiebord bij het Da Vinciplein in Meerwijk.

Denk mee

Wat vindt u belangrijk in Meerwijk? Meer groen? Minder verkeer? 30 of 50 km? Meer of minder parkeerplaatsen? Andere sport- of speelvoorzieningen? Laat ons weten wat u belangrijk vindt in uw buurt. Ga naar www.haarlem.nl/mijnmeerwijk. U kunt ook een reactie achterlaten in de ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci, Leonardo Da Vinciplein 73 in Haarlem. Meedenken kan tot en met 31 maart.

Hoe verder?

Uw inbreng wordt, als dat mogelijk is, in het plan verwerkt. In september wordt het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna wordt een ontwerp gemaakt. Naar verwachting start de uitvoering van het vervangen van de riolering en de verbetering van de openbare ruimte in 2021. Het plan wordt in fases uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Met de vernieuwing willen we Meerwijk voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftigere buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Het opgevangen water kan in droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Naast dit project loopt het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open.

Lees meer op de projectpagina's Meerwijk integrale vernieuwing openbare ruimte en Warmtenet Schalkwijk.