Deloitte nieuwe accountant gemeente Haarlem en Zandvoort

  • 10 juni 2020

Deloitte Accountants B.V. wordt met ingang van 1 juli 2020 de nieuwe accountant van de gemeente Haarlem en Zandvoort voor boekjaren 2020-2024. Burgemeesters Jos Wienen van Haarlem en David Moolenburg van Zandvoort zetten op dinsdag 9 juni namens beide gemeenten hun handtekening onder de overeenkomst met Arjan Schutgens, de verantwoordelijk partner van Deloitte.

Vlnr: Burgemeesters Jos Wienen van Haarlem, Arjan Schutgens van Deloitte en burgemeester David Moolenburg van Zandvoort.

Bij de ondertekening waren ook leden van de Auditcommissie Haarlem en de Accountantscommissie Zandvoort de beide portefeuillehouders financiën en de beide gemeentesecretarissen aanwezig en uiteraard het projectteam dat ruim een jaar bezig is geweest met de voorbereiding.

De gemeenteraden hebben zich voor de keuze van de accountant laten adviseren door de selectiecommissie bestaande uit de voltallige Auditcommissie Haarlem en een afvaardiging van de Accountantscommissie Zandvoort. Deloitte volgt PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op als accountant van Haarlem.

De gemeente Haarlem heeft samen met de gemeente Zandvoort via een Europese aanbesteding op transparante wijze een keuze gemaakt voor de inzet van deskundigheid op het gebied van accountantscontrole en de controle van overige financiële verantwoordingen voor vijf boekjaren (2020 tot en met 2024). Deloitte Accountants B.V. past qua profiel en invulling van de accountantsfunctie het beste bij de wensen en eisen die de beide opdrachtgevers (gemeenteraden Haarlem en Zandvoort) daaraan stellen. 

Sacha Schneiders-Spoor (voorzitter van de selectiecommissie): “De selectiecommissie is erg tevreden met het doorlopen van het aanbestedingsproces en de uiteindelijke keuze. Op grond van de ervaringen vanuit de aanbesteding verwachten wij dat de samenwerking met Deloitte prettig en constructief zal verlopen.”

Foto: Marisa Beretta