De gemeenteraad in coronatijd

  • 29 oktober 2020

Een online werkoverleg, een digitale pubquiz: sinds maart doen we noodgedwongen heel veel digitaal. Dat geldt ook voor de gemeenteraad. Als Haarlemmer kun je deze vergaderingen wel nog steeds volgen én je stem laten horen.

De gemeenteraad neemt veel belangrijke beslissingen voor onze stad. Bijvoorbeeld over nieuwe projecten en over hoe het geld in Haarlem verdeeld wordt. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen te volgen. Zelf aanwezig zijn bij zo’n vergadering kan nu niet, maar je kunt wel live online meekijken (wat ook voor corona al kon).

Wil je jouw mening geven over een onderwerp dat bij een van de raadscommissies op de agenda staat? Dan kan dat nu op 2 manieren. Je kunt zelf komen inspreken bij de vergadering. Of je kunt jouw reactie van tevoren schriftelijk aanleveren. De commissievergaderingen zijn nu in de raadszaal en ook in de grotere Zijlpoort. Daar kunnen de raadsleden op ruime afstand zitten, met plexiglas schermen tussen hen in. Commissieleden die niet zelf aanwezig kunnen of willen zijn (bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten) sluiten digitaal aan.

Voor de raadsvergaderingen is dat anders. Die zijn vanaf maandag 2 november weer helemaal digitaal. In de wet staat dat een raadsvergadering ofwel volledig fysiek gehouden moet worden ofwel volledig digitaal. Nu de coronamaatregelen verscherpt zijn, is samenkomen met alle 39 raadsleden, 5 wethouders en 1 voorzitter geen optie.

Komende week staat ook de programmabegroting op de agenda, een belangrijk stuk waarin staat waar de gemeente de komende jaren haar geld aan gaat uitgeven. Daarvoor is gekozen voor een tussenvorm: bij de debatten is een deel van de raadsleden wel fysiek aanwezig. De besluitvorming is digitaal. Lees er meer over op gemeentebestuur.haarlem.nl.

Categorie:

  • Coronavirus
  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws