De belastingaanslagen zijn verstuurd

  • 28 februari 2019

Deze week zijn de aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen verstuurd. U krijgt de aanslag in de brievenbus of digitaal via MijnOverheid.

Cocensus verzorgt de gemeentelijke belastingen in Haarlem. Voor meer informatie over de belastingaanslag kunt u kijken op de website van Cocensus. Hier kunt u ook het taxatieverslag van uw woning, de WOZ-beschikking en uw aanslagbiljet nalezen. Ook kunt u hier kwijtschelding aanvragen of online bezwaar indienen.

Huizenprijzen gestegen

Haarlem is een populaire stad om in te wonen. De huizenprijzen in de stad zijn het afgelopen jaar gemiddeld met 14,3 procent gestegen. Dat betekent dat veel mensen ook een hogere WOZ-waarde terugzien op het aanslagbiljet. Voor het bepalen van de waarde van uw woning kijkt de taxateur onder meer naar de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de straat of buurt.

De WOZ-waarde van uw huis wordt onder meer gebruikt om te bepalen hoeveel onroerend zaakbelasting u moet betalen. De gemeente heeft de tarieven voor deze belasting met 12 procent verlaagd. Dat betekent dat veel Haarlemmers ondanks de hogere WOZ-waarde niet veel meer onroerend zaakbelasting gaan betalen. Gemiddeld betaalt een huishouden 2,3 procent meer dan vorig jaar. Dat is een gemiddelde. Het kan zijn dat uw aanslag hoger of juist lager uitpakt.

Bezwaar tegen uw WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan kunt u het beste eerst bellen met de gemeente Haarlem via 14 023. U wordt dan binnen ongeveer 5 werkdagen teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. U krijgt dan uitleg over hoe de waarde is bepaald. En u kunt met de taxateur bespreken waarom u het niet met de waarde eens bent. Het kan zijn dat u zich in de uitleg van de taxateur kunt vinden en dat een bezwaarschrift niet nodig is. Of dat de taxateur zich in uw argumenten kan vinden. Eventuele correcties kunnen dan meteen verwerkt worden.

Wilt u toch bezwaar indienen? Dat kan online met uw DigiD of met het reactieformulier dat bij de aanslag zat. Kijk voor meer informatie op de website van Cocensus.

Hogere afvalstoffenheffing

Tegelijk met de WOZ-beschikking krijgt u ook de belastingaanslagen voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Het tarief voor de rioolheffing is verhoogd van € 148,80 naar € 156,98. De gemeente voert een meerjarig rioleringsplan uit. Daarbij worden verouderde delen van het riool vervangen. En er wordt extra geïnvesteerd in de afvoer van overtollig regen- en grondwater.

De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens is verhoogd van € 324,48 naar € 383,40. Dat komt onder meer doordat het Rijk de belasting voor het storten en verbranden van afval met meer dan 100 procent heeft verhoogd. Ook investeert de gemeente in 2019 extra in afvalscheiding.