Cybercrime op het netvlies in Haarlem

  • 29 mei 2019

Gemeente Haarlem en Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) willen ondernemers bewuster maken van criminelen die steeds vaker toeslaan via het internet (cybercrime). Daarom start er een landelijke bewustwordingscampagne voor ondernemers over cybercriminaliteit. Gemeente Haarlem is als eerste gemeente aan de beurt.

Door de digitalisering, zeer toegankelijke online oplichtingspakketten en een kleine pakkans van daders, wordt cybercriminaliteit een groter probleem. Niet alleen consumenten, maar ook ondernemers worden steeds vaker slachtoffer van cybercriminaliteit. Burgemeester Jos Wienen: "Steeds meer Haarlemse ondernemingen worden getroffen door cybercriminaliteit. Haarlem gaat daarom actief aan de slag met ondernemers zodat zij zich beter kunnen beschermen tegen cybercrime".

Slachtoffer

Het gebeurt steeds vaker dat ondernemers hun bedrijf en spaargeld verliezen, doordat zij slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Veel MKB'ers roepen: “dat overkomt mij niet”. “Maar de vraag is niet óf je aan de beurt komt, maar wanneer”, zegt Bernard Klaassen, projectleider Cybercrime bij het RPCNH. “Cybercriminaliteit is geen hype, geen boze droom waaruit je ‘s ochtends wakker schrikt. De ontwikkeling gaan hard, te hard om bij te benen.” En toch zetten ondernemers de digitale voordeur wagenwijd open voor criminelen. Ondernemers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime ervaren pas achteraf hoe groot de consequenties zijn.

Gemeente Haarlem trapt af

Op 25 mei 2019 startte de landelijke campagne Cybercrime van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het RPCNH organiseert in het verlengde hiervan in een tiental gemeenten in Noord-Holland cyber-trainingen. In de gemeente Haarlem wordt deze training als eerste gegeven.

Training ‘Met de cybercrimineel aan tafel’

Op dinsdag 2 juli 2019 is in Haarlem de training ‘Met de cybercrimineel aan tafel’. Ondernemers krijgen handvatten om cybercrime te voorkomen en gevolgschade te beperken. En worden bewust gemaakt van hun gedrag en dat van hun medewerkers. Deelnemers ontvangen de praktische ‘Toolbox Cybercrime’ en horen de vaak schrijnende verhalen van gedupeerde ondernemers. Daarnaast krijgen zij tips van hackers die worden ingehuurd door bedrijven om op zoek te gaan naar kwestbaarheden van soft- en hardware om dit vervolgens terug te koppelen aan het betreffende bedrijf (etische hackers). Kijk voor meer informatie en meld u aan op www.rpcnh.nl.