College positief over invoeren opkoopbescherming

  • 14 oktober 2021

Op 1 januari 2022 wordt landelijk een wijziging van de Huisvestingswet ingevoerd. Met deze wet wordt het voor gemeenten mogelijk een zogenoemde opkoopbescherming in te voeren. Dit betekent dat een gemeente gebieden kan aanwijzen waar het in principe verboden wordt om koopwoningen die in verkoop gaan, aan te kopen en vervolgens te verhuren. Het college van B en W zou deze opkoopbescherming ook in Haarlem willen invoeren en legt dit voor aan de gemeenteraad.

Om opkoopbescherming in te kunnen voeren, moet de gemeente aantonen dat er sprake is van schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen. Deze schaarste is al eerder vastgesteld door de gemeenteraad. Uit aanvullend onderzoek naar de rol van investeerders op de Haarlemse woningmarkt en de positie van koopstarters blijkt nu, dat investeerders in Haarlem de afgelopen jaren meer woningen dan voorheen hebben opgekocht. Koopstarters zijn in dezelfde periode relatief minder woningen gaan kopen. Koopstarters en investeerders kopen veelal dezelfde typen woningen: beiden kopen relatief vaak appartementen en goedkopere woningen. Het beeld verschilt per wijk.

Verhoudingsgewijs zijn de meeste aankopen door investeerders in de binnenstad gedaan. De onderzoeksresultaten laten zien dat een opkoopbescherming in heel Haarlem gerechtvaardigd zou zijn.

Het college informeert de commissie Ontwikkeling op 28 oktober over de uitkomsten van het onderzoek en doet daarna een voorstel om de opkoopbescherming in te voeren. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel wordt ingevoerd.