Burgwal ‘maakt de buurt’ met een wijkcontract

  • 13 januari 2022

Bewoners, wijkraad en gemeente zetten samen de schouders eronder om de wijk Burgwal mooier, groener en prettiger te maken. Hoe, dat ligt vastgelegd in het wijkcontract ‘Maak mijn buurt’. Wijkraad Burgwal en gemeente Haarlem ondertekenden het contract woensdag 12 januari 2022 tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie.

Het wijkcontract helpt wijkraad Burgwal om focus te houden op vier belangrijk thema’s waar de wijkraad zich met bewoners op gaat richten. Deze vier thema’s zijn; verbinding met en tussen bewoners, groen met impact, duurzaam & monumenten en een leefbaar Burgwal.

Nic Tesser (voorzitter wijkraad Burgwal); “Door deze focus kunnen we als wijkraad nog gerichter initiatieven van bewoners aanmoedigen en ondersteunen. We  vinden het belangrijk om in nauwe verbinding te staan met de bewoners en de gemeente, daarbij helpt dit wijkcontract ons. Want samen met de bewoners en gemeente maken wij de Burgwal tot wat zij verdient te zijn; een mooie, groene en prettige woonomgeving.

In het wijkcontract werken bewoners, wijkraad, gemeente en partners van de gemeente samen om ideeën uit de wijk te verwezenlijken. De wijk weet zelf wat er nodig is om de buurt te verbeteren en in gesprek met de gemeente en de partners wordt gekeken wat er mogelijk is. Het is een positieve impuls in de wijk die mensen verbindt en buurten laat stralen. Wijkcontracten kunnen zowel op sociaal als fysiek terrein worden gemaakt. De bedoeling is dat het wijkcontract na vaststelling in 1 jaar is uitgevoerd.

De wijkcontracten worden vanuit het programma Nieuwe Democratie van de gemeente Haarlem mogelijk gemaakt. Hierbij faciliteert de gemeente de wijkraad om te komen tot een wijkcontract. En committeren de gemeente en de buurt zich aan de afspraken die in het contract worden gemaakt om samen de uitvoering te realiseren.

“Burgwal is na Bosch en Vaart de tweede wijk die met een wijkcontract aan de slag gaat. Ik vind het ontzettend goed dat deze wijkraden dat voor elkaar hebben gekregen. Het bleek tijdens de coronacrisis lastig om met de buurt een dergelijk contract op te stellen. Er is budget voor nog twee wijkcontracten in 2022. Dus mochten er wijkraden of actieve bewonersgroepen zijn die hiermee aan de slag willen gaan, dan kunnen zij zich melden”, zegt Jur Botter, wethouder Nieuwe Democratie.

Wijkraden of actieve bewonersgroepen die een wijkcontract met de buurt willen opstellen, kunnen contact opnemen met de gemeente via nieuwedemocratie@haarlem.nl.

Categorie:

  • Nieuws CENTRUM