Bomenverordening Haarlem 2019

  • 20 maart 2019

In de nieuwe verordening zijn de inspraakreacties verwerkt. Deze reacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de verordening waardoor deze duidelijker is geworden.

In de bomenverordening staat beschreven onder welke omstandigheden het kappen van particuliere of gemeentelijke boom is toegestaan. Wanneer de verplichting geldt om een nieuwe boom aan te planten en hoe handhaving en toezicht is geregeld.

Een belangrijke verandering die uit de inspraak naar voren is gekomen is om al bij het kappen van een enkele boom een verplichting tot herplanten op te leggen. Ook wordt in de nieuwe verordening geregeld dat sfeerverlichting vóór 1 maart uit gemeentelijke bomen moet zijn verwijderd om het ingroeien van verlichting te voorkomen als de boom in het voorjaar gaat uitlopen.

De Bomenverordening wordt 11 april in de commissie Beheer besproken en daarna in de raad vastgesteld.

De gemeente vindt het groen in de stad belangrijk, dus ook een goede bescherming van de bomen. Bomen zijn onder andere belangrijk voor een gezond leefklimaat, ze dringen CO2 terug,  geven schaduw en koelte op warme dagen en dragen bij aan het oplossen van wateroverlast. De Bomenverordening is nodig om de bescherming van alle bomen in de gemeente zo goed mogelijk te regelen en voldoende bomen in de stad te behouden.