Beweegbingo en videobellen houden ouderen op de been

  • 6 mei 2020

Corona zorgt voor eenzaamheid en verdriet bij de bewoners van woonzorgcomplex De Roos en het Reinaldahuis. De medewerkers en vrijwilligers halen alles uit de kast om het de ouderen zo aangenaam mogelijk te maken. Dat levert mooie momenten op.

In het normaal zo bedrijvige woonzorgcomplex De Roos in het Rozenprieel is het stilletjes. Bewoners blijven zo veel mogelijk in hun eigen zorgwoning, uit angst om het coronavirus op te lopen. Als je dan ook nog eens geen bezoek van familie, vrienden of kennissen kunt ontvangen, duurt een dag lang. “Veel ouderen voelen zich eenzaam”, vertelt activiteitenbegeleider Ingrid van der Hurk. “Ze zijn ook bang. Dat ze hun geliefden nooit meer zullen zien of dat hun vrijheid verliezen, net als in de oorlogsjaren. Deze crisis heeft grote impact op hen, zeker omdat ze er met niemand echt over kunnen praten.”

Troostaapjes

Ingrid, haar collega’s en de vrijwilligers op wie zij een beroep kunnen doen, komen in principe niet in de woningen. Het contact dat ze met de bewoners hebben, is telefonisch of in de deuropening met anderhalve meter afstand. Ingrid: “We bellen 3 keer in de week om te horen hoe het met de mensen gaat. Ook gaan we langs om te vragen of we een boodschap kunnen doen. We brengen materiaal en gereedschap waarmee ze hun hobby kunnen uitoefenen. 3 keer in de week organiseren we een activiteit in de binnentuin waaraan de mensen kunnen meedoen of vanaf de galerij kunnen meegenieten. We houden hen zo veel mogelijk in beweging met oefeningen speciaal voor ouderen en ‘beweegbingo’. Ook treedt hier regelmatig een zanger of muzikant op. Iedereen is dan blij om elkaar te zien, al is het op afstand. Er ontstaan mooie initiatieven. Bewoners vragen elkaars telefoonnummer en sturen kaartjes naar elkaar. Een mevrouw haakt ‘troostaapjes’ die ze uitdeelt.”

We bellen 3 keer in de week om te horen hoe het met de mensen gaat.

Ook in het Reinaldahuis in Haarlem Oost is eenzaamheid, zorg en verdriet onder de bewoners. Omdat deze ouderen in appartementen wonen en overdag vaak in de gezamenlijke huiskamers te vinden zijn – dichter bij elkaar dan de bewoners van De Roos – is anderhalve meter afstand houden bijna onmogelijk en dus ook toegestaan, zolang er geen coronabesmetting in huis is. De situatie is hier vergelijkbaar met het gezinsleven. “Veel bewoners komen dagelijks naar het atrium of het restaurant”, vertelt Marjolein Dompeling, coördinator vrijwilligers en recreatie. “Hier zitten ze aangenaam met elkaar aan tafel. Ook bij de groepsactiviteiten die we organiseren, zie ik veel saamhorigheid. Maar het gemis van familieleden blijft. Mantelzorgers stoppen lieve briefjes bij de schone was die ze komen afgeven. Echt hartverwarmend.”

Hoogwerker

Nu bezoek niet mogelijk is, is videobellen voor veel ouderen een uitkomst. Het Reinaldahuis heeft tablets gekregen en aangeschaft en geschikt gemaakt voor Google Duo. Medewerkers maken videobel-afspraken tussen bewoners en familieleden en gaan rond met de tablet. Vorige week reed een hoogwerker voor, geregeld door Bedrijf & Samenleving. Familieleden werden in het bakje omhooggetild naar de 1e, 2e en 3e verdieping ter hoogte van de huiskamers waar hun geliefde woont. Marjolein: “Het was een heel geregel om iedereen op het juiste moment bij het balkon te hebben, maar het leverde mooie momenten op. Kippenvelmomentjes zijn er gelukkig genoeg. Ook als iemand in het atrium spontaan achter de vleugel kruipt of als we met z’n allen op maandagochtend Wij zullen doorgaan van Ramses Shaffy zingen. Ook buurtbewoners zijn met de ouderen begaan. Ze bieden bijvoorbeeld aan om met eenzame bewoners te bellen. En we hebben nog nooit zo veel post gekregen. De oproep die we hiervoor op Facebook plaatsten, werd 60 keer gedeeld. Er komen nog steeds stapels kaarten en tekeningen binnen om uit te delen. Al die grote en kleine attenties slepen onze bewoners door de crisis heen.”

Tekst: Els Meijers
Foto: Bibi Veth

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws