Bent u gast van de Raad op donderdag 21 november?

  • 5 november 2019

De gemeenteraad nodigt u van harte uit om als speciale gast het programma Gast van de Raad bij te wonen op donderdag 21 november 2019.

U vraagt zich misschien wel eens af ‘Wat doet de gemeenteraad nu eigenlijk?’. U stemt één keer in de 4 jaar voor een nieuwe gemeenteraad, en dan? De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Haarlemmers en neemt belangrijke beslissingen voor de stad. U heeft dus, misschien ongemerkt, vaak te maken met het werk van de gemeenteraad.

In het programma ‘Gast van de raad’ vertellen 2 raadsleden over wat de raad zoal doet.

Het programma van die avond is als volgt:
17.50 uur    Ontvangst door 2 raadsleden in de Refter van het Stadhuis
18.00 uur    Soep en broodjes + uitleg werk raadsleden
18.20 uur    Kijkje in de raadszaal en toelichting op de onderwerpen waarover de gemeenteraad die avond vergadert
19.00 uur    Rondleiding door het Stadhuis
19.25 uur    Afronding programma. Gasten mogen de raadsvergadering bijwonen.

De agenda van de raadsvergadering staat vanaf vrijdag 15 november op de website.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar griffiebureau@haarlem.nl. U ontvangt geen bevestiging; we gaan ervan uit dat, als u zich heeft opgegeven, u ook komt.
Er kunnen maximaal 35 Haarlemmers meedoen aan het programma.