Autoluwe Vijfhoek stap dichterbij

  • 19 mei 2021

De eerste horde is genomen om de Vijfhoek autoluw te maken. Met een eerste set aan maatregelen wordt met name vrachtverkeer geweerd uit dit westelijke deel van de binnenstad met zijn nauwe straatjes, charmante pleintjes en monumentale pandjes.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Verboden voor vrachtwagens en bestelbusjes langer dan 7 meter in de Zuiderstraat vanaf de Gedempte Oude Gracht. Ook in de Sophiastraat, Drapenierstraat en Doelstraat is groot verkeer verboden.
  • Omdraaiing van de rijrichting in de Korte Wolstraat, de Nieuwe Raamstraat en het Noordelijk deel van de Gedempte Voldersgracht.  Op deze manier gaan de rijrichtingen van deze straten richting de Gedempte Raamgracht.
  • Twee extra laad- en losplekken komen op de Gedempte Voldersgracht en het Nieuwe Kerksplein. Hierdoor ontstaat ruimte waardoor leveranciers minder vaak op de rijbaan hoeven te laden en lossen.

Bij alle laad- en losplekken in de Vijfhoek worden venstertijden toegevoegd. Buiten de venstertijden mogen deze plekken als parkeerplaats gebruikt worden. De maatregelen gaan in op 24 mei 2021.

Gewenst resultaat

Als de maatregelen ingevoerd zijn, kijken we of ze ook het gewenste resultaat opleveren. We willen zo vaststellen of bijvoorbeeld de ingevoerde lengtebeperking voldoende is, of dat dit moet worden aangescherpt. Als dat nodig blijkt wordt dit meegenomen in de volgende fase.

Volgende fase in 2022

In 2022 wordt een autoluw voetgangersgebied ingesteld in een deel van de Vijfhoek. Hierdoor verbetert de leefbaarheid rondom de Botermarkt en de Barrevoetestraat. Er komt meer ruimte voor de voetganger en de fietser en er zijn minder geparkeerde auto’s in het straatbeeld.

In 2022 krijgen de Barrevoetestraat en de Keizerstraat een fietsvriendelijke inrichting.