Asfaltwerkzaamheden rijbaan Kennemerbrug

  • 27 september 2019

De asfaltwerkzaamheden rijbaan Kennemerbrug worden in de nacht van dinsdag 1 oktober op woensdag 2 oktober 2019 uitgevoerd tussen 20.00 uur en 5.00 uur.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de Kennemerbrug afgesloten voor al het autoverkeer komend vanaf het Kennemerplein in de richting van het Frans Halsplein. Er wordt een omleiding ingesteld en deze wordt met bebording aangegeven.

Parkeren

In de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden is er een parkeerverbod van kracht op de Kennemerbrug. De exacte locatie van het parkeerverbod wordt met bebording aangegeven.