Afsluiten aardgas gratis voor huiseigenaren

  • 23 april 2021

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we daar vanaf. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Sommige huiseigenaren stappen al over op duurzame warmte: zij gaan van het aardgas af. Op dit moment is het afsluiten van de aardgasaansluiting kosteloos voor de huiseigenaar.

Mensen die van het aardgas af willen betalen daarvoor tijdelijk geen geld meer aan de netbeheerder. De kosten voor de afsluiting worden verrekend onder de consumenten die de aardgasaansluiting behouden. Deze landelijke regeling is tijdelijk, omdat nu nog niet veel huiseigenaren volledig aardgasvrij zijn en die kosten goed verdeeld kunnen worden.

Subsidie Haarlem Aardgasvrij

Haarlemse huiseigenaren kunnen subsidie van de gemeente krijgen voor het gasvrij maken van de woning. De aanvraag kan tot 31 december 2021 worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is. Woningbezitters krijgen maximaal 3.000 euro. De subsidie Haarlem Aardgasvrij is een aanmoediging en bedoeld voor de voorlopers. Naast deze subsidie zijn er ook landelijke subsidies beschikbaar. Welke dat zijn vindt u op haarlem.nl/gasvrijer.

Advies bij Duurzaam Bouwloket

Bent u van plan om uw woning te verduurzamen? Laat u zich dan gratis en onafhankelijk adviseren door het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket geeft antwoord op vragen over energiebesparende maatregelen, subsidies, lokale uitvoerende bedrijven en vragen over het energiezuinig en duurzaam maken van uw woning. Ga voor meer informatie naar www.duurzaambouwloket.nl of neem direct contact op met een adviseur via 072 – 743 39 56 of info@duurzaambouwloket.nl.